Coupon Code: 13684 ENGLISH | 简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

booking

QIANDAOHU QIYUE RESORT profile

2020/4/7 11:52:44
暂无简介
Author:管理员

Prev: Oyo hotel chain creates more "slash bosses" with efficient operation mode

Next: Midea Shunde Foshan profile

Back

Howard Johnson Jinyi Hotel Chongqing traffic info

Business zone:Yangjiaping / Xiejiawan Wanxiang City
Area:jiulongpoqu
Address:Chongqing · Chongqing · jiulongpoqu - No.24Yangjiapin,Xijiao Road,Jiulongpo District,Chongqing,China